Product & Services

สินค้าและการบริการ

บริษัท เจริญเนตร จำกัด

เป็นผู้ให้บริการด้าน การออกแบบ ผลิตและติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อย่างครบวงจร แก่โรงงานอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานวิศวกรรมและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านระบบไฟฟ้า ซึ่งมีความยินดีให้คำปรึกษา เรามุ่งเน้นประสิทธิภาพและการบริการด้วยความรวดเร็ว โดยให้บริการดังนี้
⦁ ตัวแทนจำหน่าย ตู้สวิทย์บอร์ดไฟฟ้า ภายใต้ชื่อ
⦁ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เลิกผลิตแล้ว เช่น ACB MCCB
⦁ รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน และอาคารสูงต่าง ๆ
⦁ บริการตรวจสอบ บำรุงรักษาตู้สวิทย์บอร์ดไฟฟ้า , ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ประจำปี
⦁ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆ