About Us

Vision

มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าแบบมืออาชีพ One Stop Services ในด้านงานระบบไฟฟ้า.โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล ปัจจุบันเรามุ่งมั่นพัฒนาความสามารถ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถออกแบบ หรือ มอบหมายให้ทางบริษัทออกแบบ พร้อมประเมินราคา เราได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ฯลฯ

Mission

⦁ จะเป็นที่ยอดเยี่ยมในการให้บริการด้านวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาในระบบไฟฟ้าและการควบคุม
⦁ จะเป็นที่ยอดเยี่ยมในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
⦁ จะเป็นที่ยอดเยี่ยมในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาทั้งด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยสำหรับระบบไฟฟ้าและการควบคุม

Project Management

⦁ ตัวแทนจำหน่าย ตู้สวิทย์บอร์ดไฟฟ้า ภายใต้ชื่อ
⦁ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เลิกผลิตแล้ว เช่น ACB MCCB
⦁ รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน และอาคารสูงต่าง ๆ
⦁ บริการตรวจสอบ บำรุงรักษาตู้สวิทย์บอร์ดไฟฟ้า , ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ประจำปี
⦁ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆ